Home Agenda Presenten un recurs de reposició a la RLT

Presenten un recurs de reposició a la RLT

637
0

Tal com va anunciar que faria en la sessió plenària del passat mes de febrer, el regidor de Ciutadans Javier Ramírez ha presentat un recurs de reposició a la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Torredembarra.
Ho fa des del convenciment que la seva mesura tindrà poc recorregut a causa de la majoria absoluta que ostenta l’equip de govern, però des del convenciment que és necessari de fer-ho atès que, tal com va defensar al Ple, està convençut que la mesura és negativa per l’Ajuntament de Torredembarra, perquè hipotecarà l’ens en un futur, i està pensada en clau partidista d’ERC.
En l’escrit presentat es denuncia que l’aplicació d’aquesta RLT significarà un augment considerable del capítol 1 del pressupost municipal, que acabaran pagant els contribuents. Un augment fet a les portes d’una greu crisi socioeconòmica provocada per la COVID-19, els efectes de la qual no es poden conèixer, però que ha provocat que milers de persones hagin perdut el seu lloc de treball o estiguin en ERTES.
També denúncia que la RLT proposada accentua la desigualtat salarial entre els treballadors municipals, ja que es fa una discriminació manifesta de la gran majoria de treballadors amb els habilitats nacionals i el cap de la policia. Així mateix, per justificar l’augment de sou d’aquests empleats es compara amb poblacions amb pressupostos i poblacions més grans que Torredembarra.


L’escrit també deixà palès que la RLT ha estat feta per una empresa externa, en lloc d’haver estat feta pels departaments competents del mateix ajuntament, fet que ha significat un cost elevat de recursos pecuniaris; i que té dues grans manques. Per una part, no deixa clar el criteri que se seguirà a partir d’ara per atorgar les productivitats, i per això aquests complements els podrà continuar donant l’alcalde discrecionalment i, per l’altra, no està regulat el teletreball.