Home Portada Torredembarra reprèn de manera sistemàtica les tasques completes de manteniment dels contenidors...

Torredembarra reprèn de manera sistemàtica les tasques completes de manteniment dels contenidors d’escombraries

789
0

Des del mes de febrer d’enguany, Torredembarra ja executa de manera sistemàtica les tasques completes de manteniment dels contenidors d’escombraries, fruit de l’acord al qual han arribat la Regidoria de Sostenibilitat i Nordvert, l’empresa encarregada del servei de recollida de residus, tal com ha explicat el regidor responsable de l’àrea, Josep M. Guasch. D’aquesta manera, Nordvert destina una persona, en jornada completa, dos dies a la setmana.
Cal tenir present que la Regidoria de Sostenibilitat du a terme cada mes una inspecció de les 277 bateries de contenidors, 112 de les quals inclouen les cinc fraccions que actualment es recullen de manera segregada. En aquestes inspeccions es detecten diferents tipus d’incidències com els pedals trencats, les tapes obertes o trencades o si els contenidors estan o no falcats al terra. Totes aquestes reparacions les du a terme Nordvert  a través d’empreses especialitzades al seu càrrec, d’acord amb l’actual contracte.

Altres qüestions com l’estat de neteja, dels adhesius informatius o de prohibit aparcar, si estan desplaçats del seu lloc d’ancoratge o si estan pintats o molt bruts, no s’estaven executant de manera sistemàtica, tot i estar contemplades, també, en el propi contracte.

Així doncs, des del mes de febrer d’enguany, amb aquesta periodicitat de dos dies a la setmana, s’han començat a ubicar els contenidors dins de les guies (operació que es durà a terme periòdicament), ja s’han tret  i es trauran pintades i cartells, i aquest mes de març s’estan substituint els adhesius malmesos de prohibit aparcar. Aquestes tasques, incloses també dins el preu del contracte, no representen cap despesa extraordinària per a l’Ajuntament.

De fet, tot l’any 2013 i fins al juliol del 2014, la major part d’aquestes tasques de manteniment les duia a terme el propi personal de l’Ajuntament, que també retirava voluminosos o runa dipositats al voltant dels contenidors, una tasca que no corresponia a l’Ajuntament sinó que havia de desenvolupar l’empresa.

El regidor de Sostenibilitat, Josep M. Guasch, ha comentat que els contenidors formen part del mobiliari urbà i que, a més del cost econòmic que representa el seu manteniment (inclòs en el contracte del servei) són imatge del municipi. Per tant, és totalment reprovable la seva utilització com a lloc de fixació de cartells o de pintades.