Home Política Són eficaces les neteges a la via pública que fa l’Ajuntament de...

Són eficaces les neteges a la via pública que fa l’Ajuntament de Torredembarra?

1073
0

Aquests dies, l’Ajuntament de Torredembarra està posant molt d’èmfasi a les tasques de neteja i desinfecció que s’estan duent a terme al municipi arran del contagi de COVID-19.

Puntualment, membres de la brigada municipal ruixen amb un desinfectant els llocs de més afluència de públic, contenidors i els carrers. Segons sembla, es tracta d’una dissolució de lleixiu en un percentatge del 10%.

Ara bé, arran de la contractació d’una empresa perquè desinfecti diferents equipaments municipals apareix el dubte de si el tractament que es fa és realment efectiu pel propòsit que es persegueix o és més una acció de propaganda, però d’escassa efectivitat.

8000 euros  

L’Ajuntament ha destinat 8036,82 euros a desinfectar la seu de la policia, les dependències de l’OAC, les oficines de l’aparcament soterrat del carrer Filadors i bona part del seu parc mòbil. En total són uns 2000 m2 i 19 vehicles municipals.

Es tracta d’espais on hi ha una presència continuada de personal de l’Ajuntament, atès que la resta de les dependències estan tancades i s’ha optat pel teletreball. Amb aquesta contractació es busca preservar al màxim la salut dels treballadors i contribuir decididament a contenir el risc de contagi. Per això, es fa imprescindible poder comptar amb un servei que dugui a terme desinfeccions periòdiques dels espais amb un producte amb una eficàcia superior a les neteges amb lleixiu.

Productes eficaços

Segons s’especifica, és aconsellable utilitzar “productes eficaços com a mínim, sobre altres virus de la família dels SARS-CoV-2, tal i com indiquin els assajos d’eficàcia realitzats pels fabricants i exigits per l’administració sanitària per al seu registre oficial”. L’aplicació d’aquesta tipologia de productes requereix personal que disposi dels corresponents carnets d’aplicador de nivell bàsic i qualificat, imprescindibles per a la realització dels treballs. Aquests personal no existeix actualment en la plantilla de l’Ajuntament de Torredembarra.

Per això, l’empresa encarregada d’aquest servei és SAHICASA (Serveis Antiplagues, Higiene i Control Ambiental SA) i els tractaments s’hauran de dur a terme durant un mínim de sis setmanes, a raó d’un servei complet a la setmana.

Atès que els treballs s’han de dur a terme en espais que estan en alguns casos ocupats permanentment i sobre vehicles que han d’estar en funcionament es preferible que els treballs es duguin a terme durant el cap de setmana (espais municipals i alguns vehicles de policia i protecció civil) i la resta de vehicles durant dos dies diferents de la setmana. Hi ha la possibilitat que la freqüència de desinfeccions dels vehicles es modifiqui a la baixa durant el període de confinament si aquest s’allarga i en funció de les necessitats dels serveis.