Home Portada S’aproven les llistes d’admesos i exclosos i les dates de les proves...

S’aproven les llistes d’admesos i exclosos i les dates de les proves d’agents i caporals de la Policia Local de Torredembarra

384
0

La Junta de Govern Local de Torredembarra del 29 d’octubre ha aprovat provisionalment el llistat d’admesos i exclosos i les dates de les proves del procés selectiu per cobrir, amb caràcter funcionari de carrera, dues places de caporals de Policia Local, mitjançant el sistema de concurs-oposició per promoció interna, i del procés selectiu per cobrir quinze places d’agent de la Policia Local, quatre d’aquestes reservades a dones, amb caràcter funcionari de carrera, mitjançant sistema de concurs-oposició. Les persones interessades disposaran d’un termini de deu dies hàbils per a la presentació d’esmenes i possibles reclamacions a partir de l’endemà de la publicació de l’acord al BOPT. En el cas dels agents, el termini és del 3 al 16 de novembre, ambdós inclosos.

Atenent a l’actual situació sanitària s’ha de seguir el protocol d’actuació davant la Covid-19 per assistir a processos selectius de l’Ajuntament de Torredembarra en què s’informa, entre d’altres consideracions, sobre l’ús obligatori de mascaretes, distàncies de seguretat i en quins casos no està permès assistir a les proves selectives. A més, els i les aspirants hauran de signar i lliurar el dia de les proves el model de declaració responsable, assenyalant que es presenten a les proves sense patir cap dels símptomes compatibles amb la Covid-19.

Precisament per la situació de crisi sanitària i pel gran nombre d’aspirants en el cas de la convocatòria d’agents, en aquesta ocasió s’ha variat l’escenari habitual de les proves de llengua catalana i de cultura general. La de llengua catalana tindrà lloc al Casal Municipal en una única convocatòria i la prova cultural al Pavelló Municipal Sant Jordi, en tres convocatòries separades. A la prova d’agents, s’han admès 182 sol·licituds i han estat excloses 160 (per manca de requisits i/o de documentació). A la de caporals, s’han admès 8 sol·licituds i ha estat excloses 2.

Tota la informació es pot consultar a: http://torredem.altanet.org/ca/textnormal/color/ocupacio/article/2/con/184/0/