Home Política ROVIRA PUJA UN 60% EL SOU DEL SEU NUCLI DUR

ROVIRA PUJA UN 60% EL SOU DEL SEU NUCLI DUR

758
0

L’alcalde cobrarà 44.650 €, un 12% més.

 

El ple d’organització l’Ajuntament de Torredembarra ja està convocat. Serà el proper dimarts 9 de juliol, a 2/4 de 10 del matí.

Serà el moment de ratificar els decrets d’alcaldia de delegació de competències, de la constitució dels grups polítics municipals, de fixar la data i l’hora de celebració de les sessions ordinàries de plenari municipal i de les diferents comissions.

No obstant, el punt més interessant del ple és el “Dictamen proposant la determinació de l’exercici dels càrrec amb dedicació parcial i les corresponents retribucions”.

Si fa quatre anys el missatge va ser d’austeritat, l’equip de govern amb majoria absoluta d’ERC ha decidit que és el moment d’acabar amb ella i proposa al plenari un augment general de les retribucions de gairebé un 25% per bé que hi ha casos excepcionals.

Sou de l’alcalde

El primer a destacar és que Eduard Rovira es puja el sou fins els 44.650 € bruts anuals, un augment del 12 % respecte al mes i mandat passat. La seva jornada laboral s’estableix en una dedicació parcial del 95%, fet que li permet compaginar el càrrec amb altres dedicacions, com per exemple exercir de diputat a la Diputació de Tarragona, on va prendre possessió del càrrec tot just fa dos dies.

És un augment moderat, per sota de la mitjana, que es pot explicar per la retribució que percebrà a partir d’ara de l’ens supramunicipal.

Els superregidors

El Mònic ja va avançar que l’augment de competències del regidor Raúl García era per justificar la seva dedicació exclusiva. Finalment, García tindrà una dedicació del 95%, una argúcia legal per poder compaginar càrrecs. Cobrarà 28500 €, això és el 60% més del que cobrava fins ara.

Encara que fins ara havia cobrat per assistències, en aquest mandat, Josep Maria Guasch estarà en la mateixa situació que García. El regidor d’Urbanisme, Hisenda i activitats destinarà el 95% de la seva jornada a l’Ajuntament i la resta al seu negoci immobiliari.

Menys competències, més sou

Un cas diferents és el de Núria Batet. La 1r Tinent d’Alcalde percebrà 21.000 euros. Això és gairebé un 20% més, per dedicar el mateix temps: un 70% de la jornada laboral. Es dóna la circumstància que Batet ha perdut la major part de les seves competències.

Els nous

La majoria dels nous regidors de l’equip de govern també tindran una gratificació més generosa que fa quatre anys. Maria Gual rebrà 21.000 €/ anuals, per un 70 % de dedicació, fet que li permetrà continuar amb la seva feina de docent.

En canvi, les regidores Marina Riudeubas i Margaret Rovira cobraran 18750 € a l’any cadascuna per una dedicació del 75%.

L’excepció a la norma són Joan Torras i Guillem Pujol qui percebran 17500 € a l’any per una dedicació del 70%. Són els únics que hi perden en comparació al mandat anterior.

La resta de membres de la Corporació que no tenen dedicació cobraran els següents imports per sessió en concepte d’assistències efectives. El Ple ha passat dels 550€ als 700 €, Junta de Govern valdrà 200 €, encara que tots els seus membres tenen dedicació i cap d’ells cobrarà aquesta quantitat i la Comissió d’Estudi, Informe i Consulta General i Comissió Especial de Comptes passa dels 150 als 250 €.

El màxim anual dels regidors de l’oposició se situa en un màxim de 12.300 €. Els regidors amb dedicació no cobraran per assistències.

Tot i l’important augment, des de l’Ajuntament es recorda que la retribució econòmica de l’alcalde es troba per sota del límit legal i les de la resta de regidors compleixen amb les recomanacions de les entitats municipalistes.