Home Política Rovira haurà d’abonar una factura particular que li va pagar l’Ajuntament “per...

Rovira haurà d’abonar una factura particular que li va pagar l’Ajuntament “per error”

1127
0

L’existència de la factura la va detectar El Mònic

L’Ajuntament de Torredembarra paga factures particulars dels seus càrrecs electes? La resposta hauria de ser no. L’Alcalde i regidors tenen un sou públic per gratificar la seva dedicació i, en tot cas, l’ens ha de satisfer aquelles despeses vinculades amb la representació política del municipi, un cop comprovat pels serveis de la intervenció municipal que la despesa s’ajusta realment al propòsit descrit.
No obstant, al nostre Ajuntament existeix una certa tendència a què es produeixin “errors” que, per cert, sempre beneficien als mateixos. Un exemple va ser el “Cas Monteixo” on “per error” l’Alcalde va signar una llicència d’ocupació d’un espai públic per fer un pas damunt d’una zona verda municipal a una comunitat de propietaris on la seva família tenia interessos. Tal i com va quedar demostrat.
La causa penal plantejada per la Fiscalia a instància d’una denúncia de Ciutadans va ser arxivada perquè el jutge no va veure intencionalitat en l’actuació de l’Alcalde, un fet que és imprescindible perquè es pugui considerar delicte penal.
El fiscal, però, considera que administrativament la llicència no es podia donar, però portar-ho per la via contenciosa-administrativa tindria un cost econòmic elevat i, com que ningú vol fer-se càrrec de la despesa, de moment, Torredembarra ha perdut una zona verda.
En aquest cas, el nou “error” es va detectar en una factura de la Notaria de Torredembarra quan El Mònic va demanar un seguit d’informacions relacionades amb uns poders notarials que es van utilitzar en la demanda de conciliació que el Mònic va presentar contra Eduard Rovira per afirmar a la ràdio municipal Ona la Torre que el nostre mitjà rebia subvencions de l’Ajuntament, un fet que és totalment fals.
Advocats Ajuntament
El dia de la conciliació, ocorreguda a finals de 2018, l’Alcalde no es va personar, en el seu lloc es va presentar una procuradora, que va resultar que és la mateixa que representa a l’Ajuntament de Torredembarra en les causes judicials que el lletrat Josep Lluís Pasqual Navarro porta al jutjat del Vendrell.
Per poder actuar davant del jutjat de pau, la procuradora va presentar uns poders notarials on constava que actuava en nom d’Eduard Rovira,  a títol particular. La sorpresa va ser quan a l’acarar-los amb uns poders notarials de l’Ajuntament, la majoria de noms d’advocats i procuradors coincidien. Això és que l’Alcalde i Ajuntament, comparteixen els mateixos lletrats, un fet en principi legal, però, èticament qüestionable.
Factura
Va ser a resultes d’aquesta constatació que el més de desembre de 2018 es va demanar un seguit de documentació pública. Majorment factures, entre les que hi havia les de la notaria de Torredembarra. Posteriorment, es va demanar una relació dels poders notarials relacionats amb l’Ajuntament i les causes en què s’utilitzaven.
Va ser en la contesta d’aquesta informació –ocorreguda el mes de maig de 2019– quan des del departament jurídic de l’Ajuntament es reconeixia que hi havia una factura de la notaria que no corresponia a cap servei vinculat per l’Ajuntament. Pujava una quantitat modesta 58,40 €, però el greu és que es produeixi el fet.
Textualment, es deia: “En relació a la factura AL-957 de data 29/05/18, s’ha comprovat que els poders no corresponen a l’Ajuntament i que la factura va ser emesa per error a nom d’aquest per part de la Notaria. Des d’intervenció se’ns comunica que es requerirà l’anul·lació de la factura i el reintegrament dels honoraris abonats”.
Aquest suposat error, va aflorar un any després que l’Ajuntament hagués pagat l’esmentada factura, un cop passats tots els requisits tècnics de la intervenció i secretaria municipal –tot i estar reparada estava confirmada per un funcionari municipal i el propi alcalde– degut a la sol·licitud d’informació per part del Mònic.
Posteriorment, es va demanar altres informacions, com els honoraris de l’esmentat lletrat, que des de l’any 2014 ha facturat més de 60.000 € sense que s’hagi produït cap licitació per la contractació dels serveis que presta, sinó que s’ha fet directament; o sigui, “a dit”.
Recuperació diners
En la contesta donada, s’assegurava que l’Ajuntament demanaria l’anul·lació de la factura i que la notaria retornés els diners abonats.
Prudencialment, es va decidir atorgar als serveis tècnics un temps perquè poguessin fer els tràmits i passats 6 mesos es explicar la situació als tres partits de l’oposició. Només un d’ells va oferir-se per fer les gestions oportunes per saber si s’havia fet la gestió i s’havia recuperat l’import.
El resultat ha estat negatiu, segons sembla l’Ajuntament no havia actuat fins les preguntes realitzades pel grup municipal i un cop feta, segons se’ns ha informat, la notaria s’hauria negat a anul·lar la factura i reingressar l’import.
Per aquest motiu, davant del que podria ser un possible delicte de malversació, l’Alcalde hauria agafat el compromís d’abonar ell els diners.
Des del Mònic s’ha demanat la confirmació d’aquest fet, però, l’Ajuntament encara no ha donat una resposta.
Ara, la qüestió és: existeixen altres factures?