Home Política RIP PER L’APARCAMENT DEL CARRER LLEIDA

RIP PER L’APARCAMENT DEL CARRER LLEIDA

484
0

L’Ajuntament està a punt de culminar el seu pla per fer viable l’aparcament soterrat del carrer Filadors, per aquest motiu destinarà gairebé 150.000 euros del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona en convertir l’equipament situat en la cruïlla dels carrers Lleida i Rodes en una zona verda.  

Des del començament, l’aparcament soterrat ha esdevingut al llarg dels anys un negoci ruïnós per al poble de Torredembarra. Construït amb els diners del Plan Zapatero durant el mandat de Daniel Masagué, és una de les obres públiques que estan sent investigades per la justícia dins del conegut com a “Cas Torredembarra” i, a més, un cop finalitzat ha estat un verdader maldecap pels diferents gestors municipals fins al punt que es va decidir tancar-lo perquè els ingressos només cobrien una desena part del cost de mantenir-lo obert.

Un dels problemes que es van detectar és que els números que justifiquin l’obertura de l’equipament no sortien a l’haver-hi altres aparcaments gratuïts relativament a prop. És per aquest motiu que mica en mica es van eliminant places d’aparcament amb la intencionalitat de fer viable Filadors.

Pere Badia

Les obres del carrer Pere Badia van servir per reduir les places destinades a aparcament de vehicles d’un dels principals carrers comercials.

A més, durant les mateixes es va utilitzar tot l’espai del carrer Lleida com a magatzem. Un fet que com es va poder veure no era necessari, perquè mentre va durar l’obra va estar pràcticament buit.

Paral·lelament, però, es va obrir de manera gratuïta Filadors perquè la gent s’habitués a utilitzar-lo.

La intenció inicial era que l’aparcament del carrer Lleida ja no s’obrís, però la pressió de la gent i la proximitat de les eleccions van forçar la reobertura.

Aparcaments de superfície

L’altra acció duta a terme per l’Ajuntament per facilitar la viabilitat de Filadors ha estat precaritzar la resta d’aparcaments de superfície del poble. D’aquesta manera la majoria de terrenys han quedat sense contracte i, amb el temps s’han anat degradant al ser de terra i no fer-hi cap mena de manteniment ni adequació.

És el cas de l’espai que esta situat al començament del Passeig de la Sort, que està en un estat lamentable.

 Nova zona verda

S’ha de dir que segons el Pla General de 2001, l’espai on està situat l’aparcament del carrer Lleida està tipificat com a zona verda i que va ser durant les obres de l’aparcament de Filadors que l’espai es va asfaltar per poder absorbir la demanda d’estacionament que es generava en aquell moment i s’ha mantingut fins ara.

La reconversió en zona verda no sortirà gens barata atès que els 147.613 euros de la Diputació de Tarragona que es destinaran només són una part de la inversió que l’Ajuntament vol destinar a habilitar una zona verda i un parc de socialització d’animals al solar.