Home Política RÈPLICA AL COMUNICAT DE PREMSA DE L’AJUNTAMENT

RÈPLICA AL COMUNICAT DE PREMSA DE L’AJUNTAMENT

846
0

En relació al comunicat enviat en nom de l’equip de govern de l’Ajuntament de Torredembarra que parla de l’atorgament d’una llicència d’ús comú especial del domini públic local de l’espai annex a l’edifici Monteixo, ubicat al passeig Rafael Campalans 4, en què es dóna resposta a un article aparegut en El Mònic de la Torre en la seva edició 235, del mes de març, com editor de l’expressada publicació i acollint-me al dret de rèplica he de manifestar:

– Nego que el citat article contingui “falsedats”. Si fos d’aquesta manera l’Ajuntament i l’Alcalde haurien emprés accions legals contra la nostra publicació. Un fet que no s’ha produït degut a l’escrupolositat en la redacció de l’esmentat article.

– El Mònic de la Torre no ha expressat una opinió, sinó que ha redactat una notícia a partir de fets documentats i amb l’assessorament de destacats professionals del món de l’urbanisme, coneixedors de les seves lleis i de la realitat de Torredembarra, que són els qui han assenyalat el seguit d’irregularitats comeses en la citada concessió i posterior atorgament de la llicència d’obres, que apareixien recollides en el nostre article.

– Ha resultes de la nostra publicació, tal i com apuntava El Mònic, l’Alcalde ha hagut de reconèixer que no podia signar el decret 413, pel que es concedia la llicència d’ús de part d’una zona verda, concretament de 6,90 m2, degut a què tenia interessos personals que l’obligaven a abstenir-se en el procediment segons la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic.
En aquest cas, queda clar un mal ús del càrrec per part del Sr. Eduard Rovira, per tant, que contradiu els principis ètics que han de guardar els treballadors públics com recull la llei (Real Decret 5/2015, de 30 d’octubre).

– El Mònic va contrastar la informació amb l’Ajuntament a través de diferents preguntes formulades el dia 27 de febrer de 2018, registre d’entrada 2018/2427.

– És cert que des de la nostra publicació s’ha denunciat la discriminació que està sotmetent l’Ajuntament de Torredembarra a El Mònic, s’ha de recordar que es tracta de l’únic mitjà de comunicació propi del municipi, amb una trajectòria de gairebé 18 anys, negant-li la inserció de publicitat sense cap més motiu que un interès polític de perjudicar a la publicació i impedir que la ciutadania de Torredembarra pugui disposar d’una informació independent i veraç, allunyada de la manipulació interessada del govern.

– L’animadversió envers El Mònic es pot observar en el comunicat de premsa enviat per l’equip de govern i es desprenen els veritables motius del perquè es produeix la marginació del Mònic. No es baladí recordar que l’administració ha d’actuar sempre sota el principi d’objectivitat, orientada a la imparcialitat i l’interès comú, al marge de qualsevol altre factor que expressi posicions personals, familiars, corporatives, clientelars o qualsevol altre.
Segons el registre de sortida 2018/1433 de 22 de febrer, no existeixen informes tècnics que avalin la decisió de privar a El Mònic de publicitat institucional.

Per últim, reiterar el nostre compromís amb el poble de Torredembarra i els seus habitants.

Jordi Guasch Gómez
Editor