Home Política Quant han cobrat els regidors de Torredembarra els mesos de juny, juliol...

Quant han cobrat els regidors de Torredembarra els mesos de juny, juliol i agost?

686
0

Josep Maria Guasch és el regidor que més ha cobrat 6937,5€, seguit per Raúl García amb un import de 6537,5 i Eduard Rovira, 6305,65 €.

Segons les dades extretes del Portal de la Transparència de l’Ajuntament aquests són els imports que han cobrat els càrrecs electes de l’Ajuntament des del mes de juny.

S’ha de tenir present que els regidors amb un asterisc estaven en el mandat anterior, fet que fa que les retribucions del mes de juny siguin més elevades al cobrar una part del mandat anterior.

Juny Juliol Agost Total
Eduard Rovira* 2305,65 3200 800 6305,65
Raúl García* 1450 2712,5 2375 6537,5
Josep Maria Guasch* 1850 2712,5 2375 6937,5
Núria Batet* 1450 2275 1750 5475
Maria Gual 750 3300 1000 5050
Marina Riudeubas 550 1943,75 1562,5 4056,25
Guillem Pujol 550 1870,83 1458,33 3879,16
Joan Torras 550 1870,83 1458,33 3879,16
Margaret Rovira 550 1800 0 2350
 
Valeriano Pino* 1250 2500 0 3750
José García* 1650 2750 0 4400
Carmen Framit 550 2500 0 3050
Angelica Muñoz 550 2500 0 3050
Toni Cruz* 1250 2500 0 3750
Javier Ramírez* 1250 2500 0 3750
Noelia Gonzalez 550 2500 0 3050
Anna Magrinyà* 1100 2750 0 3850

A part d’aquestes retribucions, el mes de juny també van percebre com a regidors Lluís Suñe (1100€), Jordi Solé (700€), Clarà Solivellas (700€), Juan Carlos Hurtado (700€), Joel Navas (700€), Núria Gómez (700€), Antoni Sacristan (550) i Rosa Maria Guasch (550€).

Josep Ma Guasch qui més ha cobrat

De les dades es desprèn que els dos regidors que més ha cobrat han estat Josep Ma. Guasch i Raúl García. El tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Hisenda, Comerç i Activitats ha cobrat 6937,5€, mentre que García ha cobrat 6537,5 €.

L’Alcalde ha cobrat una mica menys, 6305,65 €. I és que Rovira va renunciar a una part del sou a l’entrar en nòmina a la Diputació de Tarragona. Per aquest motiu, el mes d’agost només ha percebut 800 € que corresponen a les assistències als òrgans col·legiats (Juntes de Govern Local i Plens). Tot i que a l’agost no hi ha hagut ple.

El que han cobrat els altres regidors varia entre els 2350 € de Margaret Rovira als 5475 € de Núria Batet.

S’ha de dir que ningú té una dedicació del 100%.

Ple d’investidura

Segons una font consultada pel Mònic, l’any 2015 no es va cobrar el ple d’investidura. En canvi, aquest 2019 els regidors l’han cobrat. Malauradament, la dada no apareix en la pàgina web municipal.