Home Política Nou ajut al comerç local

Nou ajut al comerç local

348
0

Els comerços que durant aquest 2019 hagin demanat llicència d’obres per millorar o posar en marxa el seu establiment estan d’enhorabona perquè el plenari del proper 19 de setembre aprovarà les bases per regular un nou pla de subvencions finançat per l’Ajuntament de Torredembarra.

S’hi podran acollir aquells negocis que hagin arranjat íntegrament el local per portar a terme una activitat comercial, així com aquells que, per exemple, hagin actuat sobre la façana, els revestiments interiors, l’adaptació de banys per minusvàlids, o hagin fet actuacions destinades a millorar l’accessibilitat o a millorar l’aparador del comerç- També retolacions exteriors i, fins i tot, els qui hagin adquirit material inventariable (caixes registradores, prestatgeries, mostradors, etc.).

Queden excloses les obres que impliquin la demolició de façanes o el buidatge total de l’interior de l’immoble, les obres noves i les obres que hagin rebut subvencions per altres administracions.

Els establiments subvencionats hauran d’anunciar el fet a partir d’un model publicitari on hi constaran l’any de la subvenció, l’escut municipal i la llegenda “amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torredembarra. Ajuts a reformes de comerços i nova creació”.

L’Ajuntament subvencionarà un 30% del cost de les obres o de la compra del material amb un màxim de fins a 2000 €. Si no cal presentar projecte tècnic, s’haurà de presentar la facturació corresponent.

L’import mínim per poder accedir a la subvenció serà de 500 €.