Home Política Multaran els qui se saltin les restriccions pel coronavirus

Multaran els qui se saltin les restriccions pel coronavirus

826
0
Un cop el govern de l’Estat ha publicat el decret de l’estat d’alarma, des de l’Ajuntament es vetllarà pel seu compliment.
Aquest mateix diumenge a la tarda l’Ajuntament ha publicat un ban de l’Alcalde amb les restriccions de mobilitat dictaminades per evitar la propagació del coronavirus COVID-19.
D’aquesta manera, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible. Entre aquests supòsits es contemplen l’adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; l’assistència a instal·lacions sanitàries; el desplaçament al lloc de treball o a la residència habitual, l’assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables; el desplaçament a entitats financeres i d’assegurances, o per causa de força major o situació de necessitat.
Els desplaçaments hauran de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.
La circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic estarà permesa per als casos anteriors o per al proveïment de combustible en estacions de servei.
Els agents de l’autoritat podran sancionar a qui contravingui aquestes disposicions.
Es decreten serveis mínims
Per altra banda, també s’ha restringit la presència de personal i públic a les seus municipals, en especial al Castell; amb l’excepció de la comissaria de la Policia Local.
En aquest sentit, es dóna prioritat a l’atenció telefònica i digital i només romandrà en funcionament, i amb restriccions, l’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC). S’ha de recordar que molts tràmits amb l’Ajuntament es poden dur a terme a través de la seu electrònica.
La resta de serveis només funcionaran per a les tasques administratives que resultin indispensables. En la mesura que sigui possible, les tasques inajornables es realitzaran mitjançant teletreball.
El ple, suspès
La convocatòria i celebració de sessions dels òrgans col·legiats no es duran a terme si no hi ha assumptes urgents. Degut a aquest fet, el ple ordinari que s’havia de convocar el 19 de març, queda ajornat.
Zona blava, també
El que també queda suspès durant 15 dies són les zones blaves. Es demana que les zones de càrrega i descàrrega s’han de respectar per facilitar el transport de provisions a botigues i serveis.