Home Política Mesures adoptades en el control i els serveis de Salut Pública municipal...

Mesures adoptades en el control i els serveis de Salut Pública municipal a causa de la covid-19

493
0
L’actual situació de crisi sanitària provocada per la covid-19 ha comportat prendre un seguit de mesures en els serveis relacionats amb la Salut Pública municipal per part de la Regidoria de Sostenibilitat:
Servei de recollida d’animals abandonats:
Aquest servei continua actiu, però  amb un protocol estricte de recollida per a evitar un possible contagi fortuït, que ha estat elaborat per l’empresa responsable del servei.
Per a evitar desplaçaments innecessaris l’autoritat municipal, com a receptora dels avisos de troballa a la via pública d’animals en situació de pèrdua o abandonament, farà la primera gestió. Un cop confirmat in situ que l’animal no porta identificació, o si en porta, no es pot localitzar al propietari, s’activarà el servei de recollida. D’aquesta manera s’evita que els propietaris s’hagin de desplaçar fora del nostre municipi per a recuperar l’animal.
Control de legionel•losi i piscina municipal:
Pel que fa a la piscina municipal, la Regidoria d’Esports ha donat les instruccions necessàries perquè es continuï realitzant el servei de manteniment.
Pel que fa al contracte del servei de prevenció i control de la legionel•losis, actualment la major part dels edificis i instal•lacions municipals romanen tancats. Només resta obert un edifici on està ubicada la Policia Local, on es continuen realitzant les actuacions previstes a la normativa específica.
Control d’aigua de consum 
Es continua amb el “Pla d’analítica de control” establert per a l’any de 2020, tal i com estava previst.
Servei de prevenció i control de la població dels mosquits
Seguint la planificació establerta pels tècnics municipals, l’empresa contractada va iniciar les actuacions el mes de març. Està previst continuar la planificació establerta.
Servei de prevenció i control de la població de coloms i cotorres
En aquesta cas, s’ha decidit suspendre les captures controlades previstes a realitzar durant la darrera part del mes de març i el mes d’abril.
Prevenció i control del servei del DDD (desinfecció, desratització i desinsectació)
El servei continua amb normalitat. Les neteges preventives de clavegueram, s’estan duent a terme per l’empresa SOREA, tal com estaven planificades.
S’han realitzat actuacions específiques de prevenció de la COVID-19 a la comissaria de la Policia Local, a l’aparcament dels Filadors, a  l’Oficina d’Atenció Ciutadana i als vehicles municipals. Aquestes desinfeccions, es realitzaran setmanalment mentre estigui declarat l’estat d’alarma per a intentar minimitzar, en la mesura del possible, els contagis per coronavirus o per altres patògens que puguin sortir.