Home Política L’equip de govern presenta un projecte de pressupost basat en la gestió...

L’equip de govern presenta un projecte de pressupost basat en la gestió dels serveis i el compliment del Pla de sanejament

4983
0

L’equip de govern de l’Ajuntament de Torredembarra ha presentat aquest matí el projecte de pressupost municipal per a l’exercici 2016, que portarà a aprovació en el ple ordinari del pròxim dijous, 21 d’abril. L’alcalde, Eduard Rovira, ha explicat que el tret fonamental d’aquest pressupost (que ascendeix a 23.397.527,74 €) és que és un pressupost de gestió, condicionat pel compliment del Pla de Sanejament i la voluntat de mantenir els serveis municipals. També ha defensat que el govern actua amb prudència i defuig les actuacions d’aparador.
En relació al Pla de sanejament financer a 5 anys que es va aprovar el 2015, cal recordar que  ve motivat per eixugar el romanent de tresoreria negatiu que va posar de manifest la liquidació del pressupost del 2014. Per aquest motiu el pressupost municipal es troba encotillat i obligat a mantenir uns nivells d’endeutament molt concrets. Amb tot, les dades d’endeutament van millorant: el Pla de sanejament preveia finalitzar el 2015 amb un endeutament del 99,70 % i va tancar amb un 89,68 %. Per al 2016, el Pla de sanejament preveia un 92,83 % i el pressupost contempla un 89,81 %. Amb tot, serà el 2018 quan ja se situarà per sota del 75 % (73,35 %).
Una altra qüestió destacada del pressupost d’enguany és la incorporació d’uns elements extraordinaris de darrera hora. Per un costat, la sentència ferma del Tribunal Econòmic Administratiu Regional ordena a l’Agència Tributària el pagament a l’Ajuntament d’1.364.000 € més 300.000 € d’interessos  en concepte de devolució de l’IVA del 2010. De moment, aquests diners s’han comptabilitzat al pressupost i s’han previst com a inversions destinades a l’ús general, a l’espera d’ingressar-los efectivament i decidir a què es destinaran. També s’han comptabilitzat com a subvenció 765.569,21 €, provinents del govern de l’Estat per a l’arranjament de l’antiga nacional 340, dels quals el 2016 se’n gastaran al voltant de 82.000 €. Una altra dada comptable d’aquest tipus són els 240.000 € en quotes urbanístiques per al projecte executiu del Polígon B1 que pagaran els mateixos promotors.

De fet les dades més destacades d’inversions previstes són:
•        Projecte executiu Polígon B1………………………………………………240.000,00
•         Inversions destinades a l’ús general (¹)………………………………1.664.000,00
•         Programari i altre material informàtics…………………………………….50.000,00
•         Carretera Nacional 340……………………………………………………….765.569,21
•         Pla Senyalització viària diversos carrers del municipi………………35.000,00
•         Altres obres via pública………………………………………………………..25.000,00
•         Adequació Parcs Infantils……………………………………………………..25.000,00
•         Equipaments Piscines municipals………………………………………..129.500,00
•         Pla asfaltat diversos carrers………………………………………………….50.000,00
•         Mobiliari urbà via pública (papereres, bancs, fitons, etc…)………..59.200,00
•         Ampliació voreres Pompeu Fabra………………………………………….20.000,00
•         Equipaments per a adequació de centres escolars………………….26.400,00
•         Equipaments per a instal·lacions esportives……………………………30.000,00
•         Millores Pavelló Sant Jordi (Tarragona 2017)………………………….28.100,00

¹- Condicionat a la devolució de l’IVA 2010 i els interessos demora
Un altre aspecte que s’ha destacat en la presentació del projecte de pressupost és que malgrat el poc marge de maniobra, s’han augmentat considerablement les partides relacionades amb acció social. A tall d’exemple, l’any 2015 es van pressupostar 15.000 € per a urgències socials i els 2016 seran 50.000 €, entre d’altres.