Home Política L’equip de govern preveu la congelació de la majoria de taxes i...

L’equip de govern preveu la congelació de la majoria de taxes i impostos per al 2020

458
0
L’equip de govern de l’Ajuntament de Torredembarra proposa una congelació de les ordenances fiscals per al 2020. D’aquesta manera, els principals impostos i taxes que afecten la majoria de la ciutadania no s’incrementaran. Igual que l’any 2019, ni l’IBI, ni la recollida d’escombraries, ni el subministrament d’aigua, ni l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, entre d’altres, veuran incrementat el seu preu. Es mantenen les premisses de prudència en quant a la despesa i, per tant, no es planteja cap augment de la pressió fiscal.
El regidor d’Hisenda, Josep Maria Guasch, ha explicat que la major part de les modificacions d’ordenances previstes per al 2020 (un total de set) són ajustaments tècnics que preveuen dur a terme actualitzacions d’acord amb canvis en les normatives o adequar-les al que ja s’està duent a terme en d’altres administracions. En aquesta línia, es preveuen diferents modificacions en l’ordenança de l’IBI; en la plusvàlua; en la prestació del servei de gestió de residus municipals; en l’expedició de documents; en la prestació de serveis al cementiri; en la d’aprofitament especial del domini públic local, i en la d’activitats. En aquesta darrera, entre altres qüestions es proposa una rebaixa, passant de 600 a 500 €, de les tarifes dels tràmits per iniciar o modificar substancial d’activitats de comerç en activitats comercials amb una superfície de 120,1 m2 a 799,9 m2 i per inici o modificació substancial d’activitats amb una superfície de fins a 500 m2.
Aquestes propostes es tractaran en el ple ordinari que tindrà lloc aquest dijous, 17 d’octubre, a les 18 h. També es portarà a debat la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics que comportarà l’aprovació d’un preu públic d’1 € per a les activitats infantils emmarcades dins d’una fira, canvis de redactat en la de preus de l’Escola d’Adults i d’ubicació dels preus de les fotocòpies.