Home Política L’ALCALDE MENTEIX AL PLE PER JUSTIFICAR L’“ERROR” DE LA FACTURA QUE...

L’ALCALDE MENTEIX AL PLE PER JUSTIFICAR L’“ERROR” DE LA FACTURA QUE L’AJUNTAMENT LI VA PAGAR INDEGUDAMENT

468
0
Eduard Rovira no ha tingut miraments i no ha dit la veritat al plenari municipal quan se li ha preguntat sobre la factura de la notaria de Torredembarra que l’Ajuntament li va pagar indegudament, tal i com va descobrir i fer públic El Mònic.
Ha estat en el torn de precs i preguntes a instàncies d’un grup de l’oposició quan en un to insegur ha confirmat que la factura era d’un tema particular, però, ha justificat el suposat “error” desviant la responsabilitat a la notaria torrenca.
Segons ha explicat, com que anava molt sovint a la notaria en representació de l’Ajuntament aquesta havia girat la factura a nom de l’ens d’una manera mecànica i que pel mateix motiu no s’havia trobat anòmal abonar la factura.
El cert és, però, que segons la documentació entregada per l’Ajuntament al nostre mitjà de comunicació, en tot l’any 2018 la Notaria de Torredembarra només va emetre una única factura a l’Ajuntament. La número AL-000957 de data 29 de maig, que correspon als poders notarials per a plets (Protocol: PL00899/2018) que, tot i que la nòmina d’advocats i procuradors que hi figuren són en la seva majoria els mateixos que té contractats l’Ajuntament i que consten en altres protocols, no eren per representar a l’ens sinó per actuar en situacions particulars del primer edil.
El document ho contradiu  
Examinant el document, es pot veure com la factura està reparada. Això vol dir que, la intervenció municipal va detectar en el moment de la seva fiscalització que no hi havia cap autorització de despesa (reserva de crèdit prèvia) per l’esmentat servei. Un fet que té lògica perquè la factura no era d’un servei prestat a l’Ajuntament.
Per aquest motiu, el funcionari que va tramitar l’expedient es va assegurar de la conveniència i autenticitat del document i va “verificar” que el servei realment correspongués a l’Ajuntament. En aquest sentit s’ha d’entendre l’anotació feta a mà on s’especifica que el poder era per a la “Defensa jurídica a Procuradors i Advocats”. Un aclariment que curiosament no es va necessitar fer en cap altra de les demés factures emeses per la Notaria a l’Ajuntament des de l’any 2015.
Tractant-se d’un tema particular i no oficial, l’única persona que podia justificar l’emissió de la factura a la intervenció municipal era l’alcalde, Eduard Rovira, qui posteriorment li va donar conformitat i va signar-la, juntament amb un funcionari, perquè es procedís al seu pagament.
Tot i que aquest mitjà de comunicació ja fa més de 10 dies que va demanar a l’Alcalde una explicació del suposat “error”, a través del departament de premsa, fins ahir no s’havia donat cap resposta del fet.