Home Portada L’Ajuntament rep una subvenció de 37.500 € per desplegar el porta a...

L’Ajuntament rep una subvenció de 37.500 € per desplegar el porta a porta voluntari de l’orgànica a més barris

393
0
Torredembarra supera els 16.000 habitants

L’Agència de Residus de Catalunya ha resolt atorgar una subvenció de 37.500 € a l’Ajuntament de Torredembarra pel projecte de millora de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals en la seva primera fase que es va iniciar l’any passat i que s’allargarà fins al desembre del 2020. L’alcalde Eduard Rovira, responsable de l’àrea de Sostenibilitat, ha explicat que aquest projecte comporta l’inici del desplegament del porta a porta voluntari de la fracció orgànica a bona part del terme municipal. El pressupost total és de 49.500 €.

D’acord amb el projecte de la Regidoria de Sostenibilitat, el pla d’acció que s’ha dissenyat presenta els següents objectius:

  • Incrementar els nivells de participació en l’actual zona on es practica la recollida de residus pel sistema dels porta a porta per damunt de l’actual 60 %.
  • Incrementar el nivell de participació dels comerços grans generadors de matèria orgànica en un 50 % com a mínim, abans del 2020.
  • Incrementar la participació de la ciutadania en la recollida selectiva en la zona on el servei es du a terme actualment pel sistema de contenidors.
  • Mantenir o millorar la recollida selectiva de matèria orgànica durant el període estival, de juny a setembre.

Pel que fa a les actuacions previstes, el 2017 es va dur a terme una campanya al nucli antic i als grans generadors.

A grans trets, les previsions per a aquest 2018 són dur a terme el procediment administratiu del nou contracte de recollida del transport de residus; i començar a aplicar el sistema de recollida porta a porta atès que és aquell amb el qual s’obtenen millores en la recollida d’aquesta fracció amb campanyes informatives a la zona de Babilònia, Sant Jordi i Molí de Vent, i la primera fase de la campanya informativa de canvi de freqüència de recollida a en zones amb predominis de les segones residències com Clarà, Àmfores, Munts i Marítima Nord i Sud.

Entre octubre de 2018 i març de 2019, es preveu implantar el porta a porta voluntari a Babilònia, es canviaran les freqüències de recollida en zones de segons residència, es canviaran els contenidors de la fracció orgànica i s’incrementaran les inspeccions.

D’abril a desembre de 2019, s’implantarà el porta a porta voluntari a Sant Jordi i Molí de Vent; es farà campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta en una primera zona del nucli urbà (s’ha dividit en tres àrees), la segona fase de la campanya informativa en zones de segona residència i l’adequació de la bonificació de taxes comercials i a la ciutadania del porta a porta. També s’avaluaran els resultats de la implantació i es faran campanyes de reforç. Al llarg del 2020 s’implantarà el porta a porta voluntari en una primera zona del nucli urbà i es durà a terme una campanya informativa per a les dues zones restants. Serà aleshores quan es prepararà la segona fase del desplegament del porta a porta voluntari i se sol·licitarà una nova subvenció. D’acord amb els resultats obtinguts, durant el període de desplegament s’estudiarà incloure també Baix a Mar.