Home Política L’Ajuntament inicia els treballs per a elaborar el Pla d’igualtat municipal de...

L’Ajuntament inicia els treballs per a elaborar el Pla d’igualtat municipal de Torredembarra i l’intern del consistori

309
0
La Regidoria d’Acció Social, juntament amb l’àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament, ha començat a treballar amb la consultora Noctámbul@s per tal d’elaborar el Pla d’igualtat intern del consistori i el Pla d’igualtat municipal de Gènere i LGTBIQ de Torredembarra. Es tracta d’un procés col·lectiu de presa de consciència que permeti establir mesures per avançar cap a la igualtat.
Aquest pla respon a l’obligació de la Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març per a la igualtat efectiva d’homes i dones, que estableix al seu article quinzè l’obligatorietat dels organismes públics d’aprovar un pla d’igualtat entre homes i dones destinat al personal que hi presta servei.
Per a l’elaboració del Pla intern, s’ha acordat la creació d’una comissió de treball interdepartamental i transversal amb representants de l’Ajuntament entesos en matèria d’atenció a la dona i polítiques d’igualtat. En formaran part un nombre paritari de representants del personal, el Comitè d’Empresa i/o sindicats i, per l’altra banda, recursos humans, prevenció de riscos laborals, la referent d’igualtat i SIAD, entre d’altres. Referent al Pla municipal extern es treballarà juntament amb associacions i entitats i es crearà una comissió oberta a la ciutadania.
La regidora d’Acció Social, Marga Rovira, ha explicat que és per tant, un compromís institucional amb les polítiques d’igualtat: representativitat i distribució de les dones i homes en l’organització municipal, organització interna, l’accés a l’ocupació pública, perfil i distribució de la plantilla. Polítiques de formació i desenvolupament professional. Usos del temps i conciliació de la vida laboral, personal i familiar, condicions laborals i política retributiva, prevenció i salut laboral i mecanismes de prevenció de l’assetjament sexual o per raó de gènere.
Es preveu que el setembre de 2020 es dugui a terme la presentació dels dos plans d’igualtat.