Home Política Per fi, l’Ajuntament admet que l’alcalde no podia signar el decret

Per fi, l’Ajuntament admet que l’alcalde no podia signar el decret

684
0

L’equip de govern considera que la seva acció és legal i desvia l’atenció atacant al Mònic.

 

Gairebé una setmana després de la polèmica generada l’equip de govern ha reaccionat i ha emès un comunicat sobre la cessió de l’ús de part d’una zona verda municipal a la comunitat de propietaris de l’edifici Monteixo, on familiars de l’alcalde hi tenen interessos.

Per l’equip de govern, l’escrit inclou un seguit de falsedats, encara que només es queixen del títol: “L’alcalde cedeix part d’una zona verda a uns apartaments…”. No s’ha produït cap cessió ni transmissió de l’espai públic, ni s’ha conferit cap dret edificatori sobre el mateix, coses aquestes legalment impossibles, atès el caràcter demanial de l’espai, tal com recull l’informe del secretari municipal.

El comunicat continua:

El que sí s’ha produït és la concessió d’una llicència, que és un acte de caràcter reglat i no discrecional, que té com a objecte l’ús comú especial del domini públic local de l’espai annex a l’edificació, concretament de 6,90 m2 pel pas de minusvàlids d’accés a l’edifici.

El secretari municipal també determina en el seu informe que vist l’expedient i els informes existents en aquest, no hi havia cap impediment per a l’atorgament de la llicència i, per tant, s’havia d’atorgar.

 Cal recordar que sobre la mateixa qüestió ja s’havia dictat un altre decret l’any 2012, però en haver-se detectat un seguit de mancances quan es va sol·licitar la llicència d’obres (no es definia la superfície del domini públic afectat, ni la duració de la llicència)  es va haver de complementar la llicència ja concedida l’any 2012 amb el Decret  413 de 2 de març de 2016.

L’alcalde no podia signar

 Sí és cert, però, que tal com s’explica en l’informe jurídic emès pel secretari en data 7 de març de 2018, l’alcalde s’hagués hagut d’abstenir en la firma del decret per raons de parentiu, cosa que no va fer en no tenir-ho en compte en el moment de la signatura, pensant que no estava en risc l’objectivitat, ni li reportava benefici o avantatge personal, ja que a més es tractava d’un decret sense marge per a la discrecionalitat política, ja que la decisió estava basada en informes tècnics d’acord amb la normativa.

Desviar l’atenció

Per tot l’exposat, l’equip de govern considera que el Mònic, perseguint interessos polítics i econòmics, ha volgut utilitzar un error totalment reparable des del punt de vista administratiu per vestir-lo d’escàndol polític i fer dures acusacions contra l’alcalde i els tècnics municipals amb frases com “…una polèmica que presenta tints d’una presumpta prevaricació i tracte de favor que podria afectar l’alcalde, Eduard Rovira, i a part de l’equip tècnic de l’Ajuntament de Torredembarra”.

També deploren que aquesta informació, que qualifiquen de parcial i manipulada, se sumi a tot un degoteig d’altres informacions que s’han anat publicant en diferents mitjans, ja sigui a partir de filtracions també parcials i interessades o de relats construïts a mida d’interessos polítics o laborals, que busquen el trencament de l’equip de govern. En aquest sentit, l’equip de govern reitera el seu compromís per mantenir l’estabilitat a l’Ajuntament de Torredembarra.