Home Política LA RLT MUNICIPAL A PUNT D’APROVAR-SE

LA RLT MUNICIPAL A PUNT D’APROVAR-SE

193
0

Descontent i incertesa d’una bona part dels treballadors municipals

Des de fa anys, una de les “patates calentes” de l’Ajuntament de Torredembarra està com es gestiona l’àrea de personal. Com el municipi, l’ens ha anat creixent i assumint noves competències que han obligat a ampliar la plantilla fins a convertir-la en la principal empresa de Torredembarra, amb 249 treballadors, entre funcionaris, laborals i eventuals.
S’hi destina gairebé el 50% del pressupost municipal, això és al voltant de 10.000.000 €. 
El document marc que inclou tots els llocs de treball, els ordena jeràrquicament i els valora és la Relació de Llocs de Treball, coneguda com a RLT. 
Normalment, per a cada lloc de treball s’ha d’indicar la denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic; les característiques essencials, incloses, si escau, les funcions específiques atribuïdes; els requisits exigits per a ocupar-lo; el complement de destinació assignat i el complement específic corresponent; la forma de provisió, etc.
La RLT de l’Ajuntament de Torredembarra que actualment s’aplica va realitzar-se l’any 2006. Encara que ha patit petites modificacions, ja fos per exigència legislativa o bé per voluntat política (la més recent és la creació d’un nou lloc de treball: el de Cap de Gabinet d’Alcaldia), el cert és que està completament desfasada i des de fa temps que es parlava de fer-ne una de nova.
En els darrers anys, moltes de les demandes laborals plantejades pels treballadors no s’han atès escudant-se en la necessitat de redactar una nova RLT.   
Situació insostenible
El fet perquè més urgeix l’actualització és perquè, no estan contemplades totes les necessitats laborals de l’ens i, els treballadors han anat assumint més competències de les que els hi correspon, fet que fa que se’ls hagi de compensar econòmicament a través de complements de productivitats. 
Segons la llei, aquests complements han de ser puntuals, per gratificar tasques concretes i extraordinàries, però la realitat és que al nostre Ajuntament s’han tornat habituals i, per exemple, hi ha treballadors que, ja sigui perquè assumeixen una categoria laboral superior, més tasques de les que els hi corresponen o fan hores extres, la seva nòmina és més alta per aquest complement, que pel sou base i els complements específics i de destí.   
S’hi suma el fet que molts cops, les productivitats s’han donat de manera discrecional per part dels polítics per tenir estomacs agraïts. 
Sigui com sigui, la situació és insostenible: un altre frau de llei. 
Nova redacció
No és estrany, que totes les parts veiessin adient que s’iniciés una nova redacció i el març de 2018 és van començar els tràmits amb la signatura d’un protocol entre els membres de l’equip de govern i la representació sindical.
Els treballs van ser adjudicats a l’empresa Consultors de Gestió Pública, SL per un import de 49.610€ i el resultat final –portat amb el màxim secretisme– va ser entregat aquest estiu.
S’ha passat de descriure 59 llocs de treball a 118, fet que significa que les productivitats desapareixeran atès que les descripcions són més ajustades a les feines encomanades a cadascú. 
Descontent
Els treballadors van poder mirar les fitxes que s’assimilen al seu lloc de treball, fer-se una idea de com quedaria en el moment que el document sigui aprovat pel plenari municipal i presentar les al•legacions que consideressin oportunes. 
El document en sí no té una valoració econòmica, però marca una puntuació que es traduirà en el sou. 
Per aquest motiu, molts van presentar al·legacions descontents amb un resultat que els perjudica econòmica i laboralment. Altres no s’han atrevit a fer-ho per evitar ser assenyalats –els més perjudicats són les categories més baixes– i una petita part en surten beneficiats. 
Les al•legacions encara no s’han respost, per això hi ha una calma tensa. Es preveu que es faci en breu i segons esta disposat l’empresa ha de cobrar 16.335€ per contestar-les i realitzar els informes tècnics finals perquè es pugui aplicar.
La previsió és que sigui aprovada a començaments d’any, en el plenari de gener o febrer.