Home Política Un informe extern sobre Monteixo avala que no es podia donar la...

Un informe extern sobre Monteixo avala que no es podia donar la llicència

1910
0

Cs i Avui Democràcia demanen un informe extern a un arquitecte urbanista per aclarir si es podia donar la llicència de Monteixo. Portaran a ple que sigui anul·lada.

Quan l’equip de govern ja donava per neutralitzada la polèmica sobre l’obertura d’un pas en una zona verda del passeig Marítim a l’alçada de l’edifici Monteixo, un nou element reobre la polèmica.

Es tracta d’un informe extern que Ciutadans i Avui Democràcia han demanat a un arquitecte urbanista davant l’evidència que des de l’Ajuntament no hi havia interès per aprofundir sobre la legalitat de la llicència donada.

De fet, després que El Mònic fes públic que Eduard Rovira no podia signar la llicència per a ús comú de domini públic perquè beneficiava a uns familiars seus, tota l’oposició es va unir per demanar diferents informes tècnics i jurídics als funcionaris municipals per aclarir l’assumpte i, fins i tot, el tema es va tractar en un tens plenari de la corporació.

En el seu informe, el secretari municipal va detectar que l’alcalde tenia l’obligació d’abstenir-se i no podia signar la llicència, no obstant, assegurava que el vici comés, o il·legalitat, no era el suficientment greu com per haver d’anul·lar l’atorgament de la llicència i que n’hi havia prou amb què el decret de l’alcalde fos convalidat per un altre decret signat pel primer tinent d’alcalde, Jordi Solé. Tal i com es va fer.

D’aquesta manera, el secretari donava per bo els criteris de l’arquitecte municipal, la cap dels serveis jurídics de l’àrea d’urbanisme i de la cap de contractació i patrimoni.

Els informes però més concloents, havien de ser realitzats pels departaments d’urbanisme i de patrimoni de l’Ajuntament, però, un cop entregats, la seva falta de concreció no va deixar satisfets als edils de Ciutadans i Avui Democràcia que van decidir contractar els serveis d’un arquitecte extern perquè avalués la llicència.

Sobretot, va causar sorpresa l’informe “no reglat” de la cap dels serveis jurídics de l’àrea d’urbanisme que es va limitar a fer un regest cronològic dels fets, molt lluny del propòsit final dels edils.

 

Informe extern

L’informe extern que han lliurat a l’Ajuntament és molt concloent. Assegura que en cap cas es podia donar llicència perquè el pla general de Torredembarra impedeix que en les zones de parcs i jardins urbans, zones verdes, si pugui realitzar cap tipus d’aprofitament ni en el subsòl, el sòl o la volada, per part d’un particular.

A més, arriba a la conclusió que l’únic objecte de les obres realitzades és dotar a l’edifici Monteixo d’un nou accés al passeig, per tant, és un aprofitament privat, que en cap cas és compatible amb el planejament actual.

A més, certifica que hi ha hagut una greu alteració que ha sofert la zona verda, inclosa en el sistema Parcs i Jardins (PJJ), arran de la construcció de l’accés.

 

Anul·lació

És pel contingut de l’informe que Ciutadans i Avui Democràcia presentaran en el proper plenari una moció per començar els tràmits per declarar nul de ple dret, tant els decrets de concessió del pas, com el d’atorgament d’obres per realitzar-lo.

Atès de la gravetat dels fets, l’evident perjudici pel poble, i la reiteració de vicis que hi ha a l’expedient, confien a tenir el suport de la resta de partits del consistori.