Home Política Entren en vigor les reduccions de diferents taxes per ajudar a pal·liar...

Entren en vigor les reduccions de diferents taxes per ajudar a pal·liar la crisi per la Covid-19 en el sector econòmic de Torredembarra

151
0
La Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats de l’Ajuntament de Torredembarra informa que l’1 de juliol han entrat en vigor un seguit de mesures destinades al sector econòmic del municipi per ajudar a pal·liar la crisi derivada de l’emergència sanitària per la Covid-19, basades en reduccions en el cobrament de diferents taxes. Aquestes mesures es van aprovar en el ple del 7 de maig i són les següents:
Ordenança fiscal 23, reguladora de les taxes per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i la prestació d’altres serveis (annex quart, cinquè i sisè): No s’han cobrat mentre no hi ha pogut haver-hi ocupació amb motiu de les mesures per lluitar contra la Covid-19. A partir d’ara, i fins a final d’any, la reducció és del 90 %.
Ordenança fiscal 25, reguladora de les taxes per a la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable: Entra en vigor la modificació de tarifes a la baixa en diferents supòsits de l’article 5.
Taxa per a la gestió del residus dels locals industrials, comercials, de serveis i d’activitats professionals: El tercer i quart trimestre tindran una reducció del 50% de la taxa. El cobrament dels rebuts domiciliats es durà a terme el 15 de novembre El període voluntari de pagament per a rebuts no domiciliats és del 31 d’agost al 30 de novembre.
En aquest apartat del web es poden consultar les ordenances fiscals en vigor: http://torredem.altanet.org/ca/textnormal/color/ajuntament/documents/7/cat/129/0/