Home Esports Les entitats esportives rebran un 40% menys de subvencions

Les entitats esportives rebran un 40% menys de subvencions

1097
0

Poc a poc es van coneixent detalls dels pressupostos municipals de cara l’exercici 2016 i que l’equip de govern té previst aprovar en el proper mes d’abril.

Segons el pla amb què s’està treballant, una de les partides que rebran una major retallada serà la destinada a les subvencions esportives.

I és que segons els números presentats, la voluntat és dotar la partida amb 100.000 euros, més d’un 40 % menys del que estava previst en els pressupostos de l’any 2015, que era de 168.210 €. A més, per primera vegada, les ajudes a les entitats no estan detallades nominalment, per la qual cosa és de suposar que s’aplicaran uns nous criteris a l’hora de concedir-les.

Comissió Avaluadora

De fet, segons ha pogut saber El Mònic, la intenció és crear una Comissió que avaluí quines són les entitats que han de rebre diners. Aquesta estaria formada pel regidor d’Esports, un regidor de l’oposició, la interventora, la tècnica d’esport i el secretari municipal.

Nous criteris

Els nous criteris per dotar a les entitats seran segons el nombre d’esportistes menors de 18 anys (esport base), esportistes federats majors de 18 anys, arbitratge i competicions i les activitats esportives que s’organitzin.

En cap cas l’import de la subvenció podrà superar el 50% del pressupost de l’entitat subvencionada.

Repartiment

Seguint aquestes premisses, es destinaran 32.000 euros a dotar l’esport base, 16.000 euros a dotar l’esport per adults, 26.000 euros a despeses federatives i 26.000 euros a altres conceptes.

Aclariment de l’Ajuntament

En relació a la informació publicada avui amb el títol “Les entitats esportives rebran un 40 % menys de subvencions”, volem fer un aclariment:
Els 168.210 € dels pressupostos 2015 són una previsió inicial que, a més contempla més qüestions que les subvencions estrictament esportives. Les xifres finals de subvencions esportives el 2015 han estat de 103.000 €.
La previsió per al 2016 és de 100.000 € en subvencions esportives que es repartiran a partir d’unes bases. Per tant, no es pot dir que les entitats esportives rebran un 40 % menys de subvencions el 2016.

Aclariment a l’Aclariment de l’Ajuntament

Està clar que els 100.000 euros de l’any 2016 també són una previsió inicial, que pot ser modificada tant a l’alça com a la baixa segons la voluntat del consistori. En els 168.210 € de l’any 2015, hi havia una partida de 48.000 € destinda a pagar el personal d’una entitat esportiva que donava servei a altres entitats i que ara el servei es fa a través d’una empresa.