Home Política Els regidors de govern han cobrat el 100% del sou tot i...

Els regidors de govern han cobrat el 100% del sou tot i l’evident disminució de càrrega de treball per l’estat d’alarma

1560
0
El 13 de març l’activitat administrativa de l’Ajuntament de Torredembarra es va pràcticament aturar degut a l’aplicació del decret d’estat d’alarma per la pandèmia de coronavirus.
Per potestat governativa, la major part de treballadors van deixar d’assistir a la seu del Castell de Torredembarra on únicament ha prestat servei d’una manera més o menys normalitzada l’oficina de l’OAC, tot i que amb unes restriccions molt evidents pels usuaris. La resta havia de “teletreballar”, en un estat de “serveis mínims” en què cada departament s’està organitzant com pot per tirar endavant les tasques que no es poden ajornar.  I és que l’Ajuntament no estava preparat per facilitar el treball des de casa dels seus empleats.
Les tasques que també s’han vist reduïdes han estat les portades a terme pels nostres representants municipals. Els regidors han pràcticament desaparegut, en un moment en què l’Ajuntament està sent governat a cop de decret per l’Alcalde. En total en aquest període s’han signat una cinquantena de decrets, això és aproximadament un 10% dels que es van signar en el mateix període de l’any passat. Una dada que pot ajudar a donar una idea de fins a quin punt ha disminuït la càrrega de treball. A més, una bona part d’aquests decrets són per desdir contractes de serveis adjudicats en el seu moment d’activitats que no s’han realitzat.
Altres dades: no hi ha ple des del dia 20 de febrer, la setmana passada es va realitzar la primera Junta de Govern des de començaments de març, aquest dijous es farà la comissió informativa i la setmana que ve el plenari municipal. La represa es farà telemàticament, és clar.
Tot i l’evident menor càrrega de treball, els regidors de l’equip de govern han continuat percebent el 100% del salari. L’oposició sí ha vist reduïts els seus emoluments.
No prioritari
Des del 14 d’abril, el Mònic ha preguntat en quatre ocasions diferents quina havia estat la percepció econòmica dels càrrecs públics municipals durant l’estat d’alarma, en què l’activitat municipal s’ha pràcticament aturat.
La informació no ha estat facilitada per l’ens perquè, segons l’intercanvi de whatsapps d’ahir, no era un tema considerat “prioritari” pels responsables de l’Ajuntament de Torredembarra (desconeixem si polítics o bé del gabinet de premsa).
Al final, però, se’ns va assegurar que els regidors de l’equip de govern han mantingut de manera integra el sou, tant durant el mes de març com en el mes d’abril.
A partir del que es va fer públic en el seu moment, i que des de l’Ajuntament se’ns ha impedit contrastar, s’ha elaborat el següent gràfic, que correspon al que han cobrat els càrrecs electes municipals durant el més de març:
 
Regidor
Import percebut mes  de març
Diferència
Eduard Rovira
1.025 € bruts al mes
= (A cobrat el mateix)
El gruix del sou el cobra de la Diputació de Tarragona
Josep Ma Guasch
2.375 € bruts
=
Raúl García
2.375 € bruts
=
Núria Batet
1.750 € bruts
=
Maria Gual
1.750 € bruts
=
Marina Riudeubas
1.562,50 € bruts
=
Margaret Rovira
1.562,50 € bruts
=
Joan Torras
1.458 € bruts
=
Guillem Pujol
1.458 € bruts
=
Valeriano Pino
250 € bruts
24 %
José García
250 € bruts
24 %
Carmen Framit
250 € bruts
24 %
Angi Múñoz
250 € bruts
24 %
Toni Cruz
250 € bruts
24 %
Javier Ramírez
250 € bruts
24 %
Noelia Gonzàlez
250 € bruts
24 %
Josep Ma. Calvet
250 € bruts
24 %
 
El mateix serà pel mes d’abril.