Home Política EL SECRETARI I LA INTERVENTORA DELS MÉS BENEFICIATS AMB LA RLT

EL SECRETARI I LA INTERVENTORA DELS MÉS BENEFICIATS AMB LA RLT

694
0

A.- Retribució anual bruta segons la pàgina web. B.-Retribució anual bruta segons l’informe (2019). C.-Mitjana de la retribució anual bruta en ajuntaments de la diputació de Barcelona d’entre 10.000 i 20.000 habitants. D.-Proposta marcada com a prioritària per l’empresa. Per últim, diferència entre la mitjana en ajuntaments de la diputació de Barcelona d’entre 10.000 i 20.000 habitants i la proposta prioritària.

Un fet que ha causat un cert grau d’indignació és el tracte diferencial que s’ha fet amb els habilitats nacionals i el cap de la policia. El protocol signat el 2018 preveia que en el mateix procés es valoressin aquests càrrecs en termes d’equitat externa. Per equitat externa s’entén la definició del que es considera que és una retribució adequada en relació a la retribució que paguen altres organitzacions similars pel mateix tipus de funcions a desenvolupar.
Va ser el primer document que va entregar l’empresa, l’abril de 2019. Com que a la província de Tarragona no van localitzar dades de municipis similars a Torredembarra, entre 10.000 i 20.000 habitants, van centrar el seu estudi en les de municipis de la província de Barcelona, en principi amb un nivell de vida més alt. També és fixa en municipis geogràficament més pròxims com Salou, Vila-seca o El Vendrell (amb més habitants) i Cunit i Cubelles (amb menys).  
En aquest document, sí hi apareixien diferents quantitats econòmiques i el resultat és força beneficiós pels funcionaris del nostre ajuntament.
Des de l’equip de Govern se’ns diu que es va decidir optar per aquesta valoració en aquest tipus de llocs de treball per evitar que una valoració sense aquesta perspectiva comportés manca d’estabilitat en el mateix lloc i pogués propiciar excessiva mobilitat en el personal que l’ha d’ocupar, buscant incorporar-se a altres administracions similars.
Hi ha qui ho veu com un tracte de favor que explicaria moltes actituds.