Home Política El Patrimoni de Torredembarra cau a trossos

El Patrimoni de Torredembarra cau a trossos

731
0

Redacció.- Torredembarra compta amb un valuós patrimoni que hauria de tenir en el seu l’Ajuntament el principal salvaguardador per perpetuar-se. La llei estableix que les administracions són el garant de la protecció, la conservació, l’acreixement, la investigació, la difusió i el foment no només del patrimoni públic, sinó del privat. 

La realitat, però, és que el nostre fa un desistiment de les seves funcions i només actua en casos molt puntuals i quan, per algun motiu, es veu obligada a fer-ho. En els darrers anys aquest abandó s’ha fet més evident i la desídia i deixadesa han posat i estan posant en perill molts elements patrimonials amb diferents graus de valor (artístic, arquitectònic, arqueològic, etnològic, documentat, etc.), però que tenen com a nexe en comú ser un testimoni fonamental de la trajectòria històrica i d’identitat de la nostra vila. 

Per desgràcia es pot dir que el nostre patrimoni es cau a trossos, de manera literal. 

Alfa i Omega

Potser el cas més mediàtic d’aquesta realitat és la reconeguda escultura i símbol de la població, Alfa i Omega, que va ser desmuntada després d’anys d’abandó i de no haver tingut cap tipus de manteniment.

A dia d’avui, encara s’està discutint si serà reemplaçada per una de nova o no.

El Castell

No és l’únic cas. El propi edifici de l’ajuntament, el Castell que els Icard van fer-se construir en el segle XVI, és una víctima d’aquest abandó tot i estar declarat com a Bé d’Interès Nacional. En aquest cas, el propi ajuntament va ser denunciat per atemptar-hi al perforar els carreus de pedra picada de la façana principal per clavar-hi una pancarta i també es va haver de posar en coneixement del Departament de Patrimoni de la Generalitat del despreniment d’una part del recobriment de les parets de la capella, que fa anys que espera que s’executi el projecte per rehabilitar-la. Degut a les gestions de Patrimoni, s’ha redactat un nou projecte, però, encara no està previst la seva execució. 

Torre de la Vila

Un dels altres símbols torrencs que presenta evidents signes d’abandó és la Torre de la Vila. Gairebé 40 anys després de la seva recuperació, l’Ajuntament encara no ha estat capaç ni de solucionar el litigui amb un dels propietaris d’una de les finques on està situat. Malauradament, la coberta i la part interior estan malmeses i la façana necessita un arrebossat que tapi les parts deteriorades. També s’hauria de tractar la pedra, molt malmesa en algunes zones. 

La Vil•la del Moro

Després d’anys de no fer-hi res, aquest estiu va realitzar-s’hi una petita actuació per evitar que es deterioressin més les restes arqueològiques més antigues de Torredembarra. Fa dècades que s’espera que s’executi el projecte que ha de convertir el jaciment en visitable.  

Escorxador

A la llista no hi pot faltar l’edifici de l’antic escorxador. Fa anys que es deteriora mentre s’assegura que s’està treballant en la seva rehabilitació, en principi, per ubicar-hi un casal d’entitats. La realitat és que una part de la teulada estava molt malmesa i la façana i altres parts nobles, també. 

Sala noble Patronat Antoni Roig    

Encara que no és un edifici municipal, és propietat d’un Patronat presidit per l’Alcalde, l’Ajuntament hi té molta ascendència. De fet, la regidoria d’Educació i l’Escola de Música hi estan ubicades. 

Fa uns anys que es va restaurar bona part de l’edifici, però, es va oblidar la part més emblemàtica: la sala noble. La seva decoració pictòrica la converteix en un dels llocs més reconeixibles de Torredembarra. Malauradament, unes filtracions d’aigua estan malmetent-les i les posa en perill. També s’hauria de repassar el ric mobiliari que s’hi custodia.   

Sínia de la Vila

De propietat municipal, la Sínia que abastia d’aigua les fonts de la població està en un estat d’abandó que fa llàstima. Hi havia un projecte per retornar-la al seu estat original, però, l’únic que s’ha fet es ballar-la mentre va perdent part dels elements que li eren característics.  

Cementiri Municipal

La part antiga del Cementiri municipal fa anys que espera una inversió el suficientment important com per aturar la seva degradació. Des de què es va ensorrar una part dels nínxols que no s’hi ha fet cap actuació remarcable. A més, cada any van desapareixent elements patrimonials.

El Pes

Reconvertit en Biblioplatja, l’edifici del Pes és un dels pocs vestigis que queden de la vida dels pescadors del nostre poble. De propietat privada, l’Ajuntament el té arrendat i, pel seu estat està clar que no passaria una inspecció tècnica del propi ens. Tampoc s’hi ha invertit res des de fa anys.

La Guadalupe

La barca Guadalupe va ser donada per la nissaga de pescadors Fortuny per embellir una de les zones viaries del poble. Després d’anys de fer-hi un manteniment mínim, a començaments d’any va patir una bretolada i des de llavors que s’està accelerant el seu deteriorament. Segons, sembla hi ha la intenció de retirar-la per estudiar quina millora s’hi pot fer. Possiblement, és massa tard a l’igual que va passar amb el carro que hi havia a l’entrada de Clarà.  

La llista és llarga, però, encara ho podria ser molt més per il•lustrar com estan d’abandonats el nostre patrimoni.