Home Política El 23 de juliol s’obre el termini per presentar les sol·licituds de...

El 23 de juliol s’obre el termini per presentar les sol·licituds de subvencions destinades al sector comercial i de serveis per fer front a la Covid-19

219
0

La Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats informa que aquest 23 de juliol s’obre el termini per a presentar sol·licituds a la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Torredembarra destinada al sector comercial i de serveis del municipi, amb motiu de les despeses ocasionades per l’adquisició d’equips de protecció individual i altres materials o prestacions per fer front a la Covid-19 i així poder garantir als seus clients les mesures sanitàries adients per frenar-ne la propagació.

El regidor de Comerç, Indústria i Activitats, Josep Maria Guasch, ha explicat que l’objectiu d’aquesta línia de subvencions és ajudar a la reducció de l’impacte econòmic causat en el sector comercial i de serveis de Torredembarra per la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19. També ha recordat que ja s’han pres altres mesures com les reduccions de determinades taxes al sector econòmic, la formació gratuïta per a adoptar mesures davant la pandèmia i un nou web per a dinamitzar el comerç local.

Poden acollir-se a les subvencions les persones físiques, jurídiques o empreses privades amb ànim de lucre, agrupacions de les dues, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que encara que no tinguin personalitat jurídica duguin a terme les accions objecte de la subvenció  i que compleixin els requisits establerts a la convocatòria.

Són objecte de les ajudes els següents establiments:

•    Establiments comercials i de serveis amb atenció al públic amb una superfície menor o igual a 400 m2.
•    Establiments d’alimentació fins a 120 m2.
•    Establiments de restauració, sector hoteler: hostals, pensions i càmpings sense límit de superfície.
•    Gimnasos i espais educatius o assimilables sense límit de superfície.

Pel que fa als criteris per a atorgar els ajuts i la quantitat econòmica, cal tenir present que l’ordre d’accés a la subvenció es determinarà per l’ordre de presentació de sol·licituds. S’atorgaran per ordre d’entrada en el registre general de l’Ajuntament des que l’expedient estigui complet, i en funció de l’acompliment dels requisits exigits en les bases fins a esgotar la partida. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de novembre.

La partida econòmica total que es destina a aquesta línia de subvencions és de 80.000 €. L’import subvencionable és de fins al 90% corresponent al total de factures subvencionables presentades amb un límit màxim de quantia de subvenció de 400 € per establiment.

En aquest espai, es pot consultar tota la informació i formularis per poder presentar les sol·licituds de subvenció: http://torredem.altanet.org/ca/textnormal/color/tramits/tramits/0/tra/129/1/

Aquí es pot consultar la convocatòria publicada al BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200722&anyp=2020&num=04790&v=i

Properament, està previst que també s’obri el termini per a la presentació de sol·licituds d’ajuts d’urgència social per a pal·liar els efectes de la pandèmia en els col·lectius més vulnerables.