Home Portada Creixen les famílies ateses per Càritas Torredembarra des del decret de l’estat...

Creixen les famílies ateses per Càritas Torredembarra des del decret de l’estat d’alarma

552
0
Càritas Torredembarra continua treballant amb els col•lectius vulnerables i ja lliura aliments a unes 260 famílies. L’estat d’alarma, decretat el passat 14 de març per la COVID19 té un fort impacte en la situació dels col•lectius més vulnerables, fet que ha generat un increment d’atenció a tots els serveis de la Regidoria d’Acció Social, així com també la creació de nous programes. Els serveis de distribució gratuïta d’aliments es presten des d’entitats socials públiques o privades sense afany de lucre i col•laboradores (receptores) dels bancs d’aliments i de la Creu Roja. En el cas de Torredembarra, aquest servei es presta des de Càritas Parroquial, que segueix els criteris establerts pel Departament d’Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. És un requisit que les persones ateses siguin derivades pels serveis socials bàsics de l’ens locals.
Amb la crisi de la COVID-19, Càritas s’ha vist amb la dificultat de mantenir obertes les instal•lacions per tal de lliurar aliments com fa habitualment a l’economat. Juntament amb la Regidoria d’Acció Social es va estudiar una fórmula alternativa per atendre les 190 famílies que habitualment rebien aquest serveu i també totes les famílies que els diferents tècnics hi estan derivant des de l’inici del confinament i que en aquests moments ja es troben en la setantena, majoritàriament del municipi de Torredembarra.
El sistema de distribució es du a terme mitjançant el repartiment de lots d’alimentació en bosses ja preparades, complementades amb vals per intercanviar per productes frescos en diferents establiments de la població.
Davant de risc de contagi, l’entitat ha extremat les mesures preventives i es preparen per avançat lots mensuals amb voluntaris de Càritas i de Protecció Civil amb els equipaments de protecció individual corresponents. El repartiment es fa des de l’exterior dos dies a la setmana amb voluntaris d’ambdues entitats. Així mateix, Protecció Civil vetlla pel manteniment de les mesures de prevenció tals com les distàncies de seguretat entre persones. També, des de la Regidoria d’Acció Social s’ha sol•licitat a la Regidoria de Serveis que inclogui en les neteges específiques de desinfecció el carrer on hi ha  ubicades les instal•lacions de Càritas.
La regidora d’Acció Social, Marga Rovira, ha reafirmat la importància de mantenir aquesta distribució davant l’increment de famílies que estan sol•licitant aquesta ajuda. Per aquest motiu es manté en continu contacte amb l’entitat per tal de reforçar el suport que es dona a l’entitat. A més, ha agraït l’esforç que tot el voluntariat de Càritas està fent i la constant ajuda dels voluntaris de Protecció Civil en tots els serveis que se sol•liciten des de la Regidoria.