Home Política COMUNICAT AJUNTAMENT SOBRE EL CAS MAGRINYÀ

COMUNICAT AJUNTAMENT SOBRE EL CAS MAGRINYÀ

387
0
L’Ajuntament de Torredembarra ha estat coneixedor que la regidora Anna Magrinyà hauria justificat absències laborals amb certificats municipals d’assistència a òrgans col·legiats, que són falsos en la seva major part.
Es tracta d’una pràctica que s’hauria produït de manera reiterada i dilatada en el temps. Al voltant d’un centenar de certificats de sessions plenàries inexistents o bé de juntes de govern a les quals, per la seva condició de regidora a l’oposició, no hi ha assistit mai. Els certificats són falsos, tant pel seu contingut com per les signatures dels fedataris públics que hi consten, i s’ha dut a terme ús fraudulent de l’escut oficial de l’Ajuntament.
El secretari municipal ha posat els fets en coneixement de la Fiscalia provincial de Tarragonal i l’Ajuntament, com a institució, ha donat suport a aquesta decisió i, ahir mateix, va presentar un escrit a la Fiscalia en el mateix sentit.
 Independentment del recorregut judicial que pugui tenir aquesta situació, pràctiques d’aquest tipus són èticament reprovables i malmeten la imatge de Torredembarra, del seu Ajuntament, dels polítics i polítiques i dels treballadors i treballadores públics. Qui actuï d’aquesta manera no pot representar Torredembarra ni formar part de la Corporació Municipal.
 Per tots aquests motius, l’Ajuntament demana una explicació pública de la regidora Anna Magrinyà i que actuï en conseqüència.