Home Opinió CARTA OBERTA AL SR. NADAL PUJOL.

CARTA OBERTA AL SR. NADAL PUJOL.

335
0

Sr. Nadal Pujol contestant al seu escrit del Diari El Mònic amb data Desembre 2017, número 232 li diem que:

-Les dades dels socis no es poden donar ni a vostè, ni a cap altre soci sense autorització de cada associat per no infringir la llei de protecció de dades.

-Els llibres de la Junta Directiva estan a disposició de qualsevol membre de la Junta o de qualsevol soci, sempre i quan les consultes es facin a la seu de l’entitat a l’avinguda de les Oliveres, 43.

-En data 5 de desembre del 201 l’Assemblea ordinària va aprovar per unanimitat que vostè exerciria els càrrecs de President i Tresorer pels quals vostè es va presentar i no dubtar ni un moment en acceptar.

-Per tant, qualsevol irregularitat, a la que vostè fa esment a la carta adreçada als socis de Propietaris dels Munts, és la seva responsabilitat.

-El compte bancari acabat en 9203 del qual vostè parla no és propietat de l’Associació de Propietaris dels Munts, sinó d’uns socis que van demanar a l’Associació que se’n fes càrrec eventualment mentre es duien a terme les accions legals per resoldre un problema de contribucions especials per les quals es van recollir els diners de l’esmentat compte.

-Els 920 € recollits de donacions de comerços i restaurants a canvi de publicitat, són per fer pagaments que no passen pel banc i dels quals l’Associació en té tots els comprovants.

-Li recordem que en el diari El Mònic número 229 acusava la Sra. Elòdia Miquel d’haver tret del banc la quantitat de 3000 € amb la sola firma d’ella. Per tant, no pot acusar l’Associació d’explicar mentides.

Pensi que vostè va utilitzar 363 € del compte de l’Associació per pagar la factura d’un Buffet d’Advocats de Tarragona sense el permís de la Junta i sense el Permís de l’Assemblea de socis.

-Sr. Nadal Pujol si hagués assistit a les reunions de Junta des del 10 de desembre de 2016 fins el 23 de maig del 2017 i si vostè hagués fet tal com cal la seva feina de Tresorer a la que es va comprometre, estaria al corrent de tots aquests temes.

-La Junta també es pregunta quin interès té vostè en formar part de l’entitat, si després vostè no ha exercit els càrrecs que vostè va acceptar voluntàriament.

-També li diem, que si tantes irregularitats comptables o d’altra mena ha observat, el més adequat seria que presentés denúncia al Jutjat corresponent.

 

La Junta Directiva