Home Política A licitació, les obres de condicionament de l’antiga N-340 (tram passeig de...

A licitació, les obres de condicionament de l’antiga N-340 (tram passeig de la Sort – passeig de l’Estació) i carril bici al terme municipal de Torredembarra

333
0

L’Ajuntament de Torredembarra ha tret a licitació les obres de condicionament de l’antiga N- 340 (tram passeig de la Sort – passeig de l’Estació) i carril bici al terme municipal de Torredembarra amb un pressupost inicial d’1.220.845,65 € (IVA inclòs) i un termini deconstrucció de vuit mesos.

L’alcalde, Eduard Rovira, ha explicat que l’objectiu d’aquesta actuació urbanística és canviar la fesomia de l’eix longitudinal de l’antiga N-340, passant d’una via de tipologia interurbana a urbana, amb un aspecte més amable i de ciutat. Tot plegat, per eliminar l’efecte barrera que comporta qualsevol vial amb plantejament de carretera. La urbanització del tram sobre el qual ara s’actuarà és molt antiga i necessita una important remodelació. A més, una de les qüestions que s’han tingut en compte en el disseny del projecte és la perspectiva de gènere, és a dir, amb mesures urbanístiques que permetin major seguretat i sense barreres.

Un altres dels aspectes que ha comentat l’alcalde és que les principals actuacions del projecte (redactat per l’empresa Philae, Enginyeria de Projectes S.L.) són:

  • Obres d’urbanització del tram del passeig de la Sort – passeig de l’Estació
  • Rotonda del passeig de la Sort
  • Carril bici

 

Al seu torn, el regidor de Via Pública i Manteniment, Raúl García, ha desgranat les principals característiques del projecte, tot destacant la reducció de l’amplada de la via destinada a la circulació de vehicles amb el corresponent límit de velocitat, la inclusió de les parades de les línies d’autobús que actualment es troben al passeig de la Sort, la rotonda en la intersecció del passeig de la Sort amb passeig de Miramar que permetrà evitar girs conflictius i els 3 quilòmetres de carri bici i de vianants que tindrà Torredembarra des del límit amb Altafulla fins a Nova Torredembarra quan finalitzin les obres.

Tot seguit, es detallen les dades més destacades del projecte:

Abast:

Obres d’urbanització de l’antiga N-340 entre el passeig de la Sort i el passeig de l’Estació. Longitud aproximada de 345 metres amb una amplada aproximada de 21 metres.

Rotonda d’enllaç entre el passeig de la Sort i el passeig de Miramar (antiga N-340), amb una superfície aproximada d’intervenció de 1.200 m². La rotonda, pel que fa a la circulació de vehicles, preveu un radi interior de 8 metres i un radi exterior de 15 metres, amb un espai de pas de 7 metres.

Carril bici, en l’àmbit del terme municipal de Torredembarra, entre la rotonda de distribució Altafulla-Torredembarra i la urbanització Nova Torredembarra. Longitud aproximada de la intervenció: 3.000 metres lineals. Cal tenir en compte que a l’actualitat ja hi ha en funcionament aproximadament 650 metres de carril bici a la zona dels càmpings.

  • Urbanització del passeig de Miramar

Viabilitat passeig de Miramar. Tram des del passeig de la Sort fins al carrer de Ferran de Querol (zona parades autobús):

–  Calçada amb dos sentits de circulació de 2,85 m d’amplada.

–  Carrils per estació de bus de 2,60 m amplada a ambdós costats del carrer.

– Vorera sud amb 1,5 m de pas de vianants, 2,50 m de carril bici i parterre amb plantes trepants de 0,60 m d’amplada contra la tanca del ferrocarril.

– Vorera nord de 5,49 m d’amplada amb franja de 1,20 m d’amplada per arbrat i escocells i emplaçament dels punts de llum.

– Es limita la velocitat a 50 km/h.

Viabilitat del passeig de Miramar. Tram des del carrer de Ferran de Querol fins al passeig de l’Estació:

– Calçada amb dos sentits de circulació de 2,85 m d’amplada

– Carrils d’estacionament de 2,20 m d’amplada a ambdós costats del carrer

– Vorera sud amb 1,8 m de pas de vianants, 2,50 m de carril bici i parterre amb plantes trepants de 0,70 m d’amplada contra la tanca del ferrocarril

– Vorera nord de 5,90 m d’amplada amb franja de 1,20 m d’amplada per arbrat i escocells i emplaçament dels punts de llum.

En totes les cruïlles amb els carrers perpendiculars, c/ Girona i c/ Ferran de Querol, es faran passos elevats. També es faran passos elevats a l’inici i final del tram coincidint amb els passos de vianants projectats. Es limita la velocitat a 50 km/h.

Drenatge

La xarxa de clavegueram projectada d’aigües residuals i pluvials connectarà amb els col·lectors municipals existents al final del passeig de la Sort.

Xarxa aigua potable

La xarxa d’aigua serà totalment nova i tindrà escomeses a totes les finques. La instal·lació donarà servei d’aigua a tots els habitatges de la urbanització, així com a la xarxa d’hidrants contra incendis.

Enllumenat públic

L’enllumenat serà amb làmpades LED. Cada fanal comptarà amb lluminària per il·luminació de la calçada que se situarà a 8 m alçada i lluminària per il·luminació de vorera que se situarà a 4 m d’alçada.

Electricitat

Es preveu el soterrament d’una línia aèria de baixa tensió que creua el passeig de Miramar a l’alçada de l’Estació.

  • Rotonda

Viabilitat

Es projecta la implantació d’una rotonda en la intersecció del passeig de la Sort i el passeig de Miramar per a millorar la viabilitat en aquesta zona, i eliminar els girs conflictius que actualment es produeixen en aquest punt.

Electricitat

Es projecta el soterrament i desmantellament de la línia elèctrica aèria de mitja tensió existent a la carretera N-340.

Telefonia i telecomunicacions

Se soterrarà un tram de 40 m de línia aèria existent, afectada per la construcció de la rotonda.

  • Carril Bici

En la resta del tram de l’antiga carretera N-30 el carril bici s’implantarà en la zona de la calçada actual. El carril bici tindrà una amplada de 2,50 m amb dos sentits de circulació i una franja de protecció de 0,3 m d’amplada o se situaran els elements de protecció de tipologia trapezoidal i pilones.

Per encabir el carril bici en la calçada actual, es realitzarà l’ajust dels carrils de circulació actual, reduint-los a 2,85 m en tot el tram de l’antiga carretera N-340. Es limita la velocitat de tot el vial a 50 km/h.

Es realitzen diversos passos elevats amb la funció de limitar la velocitat i protegir el pas de vianants. En aquests indrets, s’implantarà punt de llum solar. En el tram de la rotonda existent al carrer dels Pescadors, cal realitzar condicionament de rampes a la vorera i el desplaçament d’un punt de llum. En altres zones puntuals caldrà realitzar petits condicionaments de parterres i voreres que es veuen creuats amb el carril bici.

Tota la pintura del carril bici es realitzarà d’acord amb la normativa vigent, i en especial es realitzarà pintura i senyalització dels punts conflictius de creuament amb altres circulacions.

Finançament de les obres

Les obres es finançaran amb els 568.006,55 € restants de la subvenció de l’Estat per a la reconversió d’aquesta via en urbana i amb recursos propis de l’Ajuntament provinents d’endeutament.

Cal tenir present que fa anys que es va dur a terme el desdoblament de la N-340 al seu pas pel municipi i que es va obtenir una subvenció de 765.562,66 € de l’Estat per a la seva reconversió, però cap govern municipal va tirar endavant el projecte, fins al 2016 que per no perdre l’ajut econòmic es va optar per iniciar la reconversió en fases amb la construcció de la rotonda dels Pescadors. La segona intervenció ha estat l’enllumenat i el carril bici del passeig de Miramar a l’alçada dels càmpings. L’actuació que ara surt a licitació serà la tercera de les fases de reconversió.

La intervenció prèvia que es va fer a la rotonda dels Pescadors, el tram de carril bici i il·luminació en la zona dels càmpings i la redacció de l’actual projecte ha tingut un cost de 197.562,66 €.